תגבור בקהילה

תיגבור  כח אדם דוגלת בשמירה על הסביבה ובאחריות חברתית

תיגבור בדרוג מעלה

חברת תיגבור דורגה בקטגורית זהב במדרג ארגון מעלה לאחריות תאגידית זו השנה השלישית ברציפות בזכות הפעילות שלנו לקידום אחריות תאגידית.

שמירה על הסביבה

מדיניות חברת תיגבור להגביר את המודעות בקרב עובדיה ולפעול למען הסביבה. חברת תיגבור לוקחת אחריות בנושא ודורשת מכל סניפיה לנהוג בהתאם לנהלים החדשים :

אחריות חברתית

חברת תגבור שומרת לצד השגת הצלחות עסקיות על ערכים מוסריים , כיבוד בני אדם , קהילות ואת ההשפעות הסביבתיות הכלכליות והאתיקות .לחברת תגבור נוהליים כתובים בנושא אתיקה ומדיניות

“סרטן השד הינה המחלה הממארת השכיחה ביותר בישראל ובעולם המערבי בכלל. כ- 5,000 נשים, מאובחנות מדי שנה כחולות בסרטן השד בישראל. ככל שהמחלה מאובחנת בשלבים המוקדמים עולים סיכויי הריפוי לכ – 90%. מסתמן כי מספר הנשים אשר מחלימות מסרטן השד עולה בהתמדה בזכות הגילוי המוקדם ובזכות שיפור דרכי הטיפול והגברת המודעות הנרחבת בארץ גם חברת תיגבור כחלק מהמעורבות החברתית שלה מעלה את נושא המודעות למניעת סרטן השד.”

חודש המודעות לסרטן השד תיגבור כוח אדם

נקודות ציון -תיגבור

חברת תיגבור זכתה לדירוג זהב בתחום אחריות תאגידית, מטעם דירוג מעלה. 
הדירוג התקבל בזכות פעילויות שונות שמבצעת תיגבור לרווחת העובדים והקהילה. 
בין השאר מסייעת תיגבור במתן תרומות לקשישים לנכים ולעמותות שונות, איסוף ציוד וסיוע לילדים נזקקים, מתן סדנאות העצמה ללא תשלום ועוד.
מעבר לכך, תיגבור פועלת באופן שוטף להנחיל נהלי עבודה ושיטות עבודה התומכות באיכות הסביבה ובניצול מינימאלי עד כמה שניתן של המשאבים. 
מה עשינו עד היום ?

  • כתיבת נהלים חדשים : נוהל אחריות חברתית, קוד אתי ונוהל איכות הסביבה והטמעתם בחברה.
  • ב-2010 השתתפות לראשונה בדרוג מעלה תיגבור דורגה בדרוג הכסף והחל מהשנה השניה ועד היום מדורגת בדירוג הזהב
  • פרויקט איסוף ציוד לביה”ס, פרויקט שיפוץ דירות לקשישים מעוטי יכולת , פרויקט איסוף ספרים בשיתוף עם עמותת “שכולו טוב”
  • הצטרפותה של מנכ”ל החברה אורית בנבנישתי כחברה בהנהלה הציבורית של העמותה לקידום החינוך בת”א יפו. 
  • נתינת חסויות בערבי התרמה וגאלה לעמותות שונות. 
  • הקמת החטיבה להשמת בעלי מוגבלויות בעבודה.
  • הצטרפותה של מנכ”ל החברה אורית בנבנישתי לחבר נאמני האגודה לסוכרת נעורים.
  • הצטרפותה של מנכ”ל החברה אורית בנבנישתי לעמותת נאמני מרכז שניידר.
תיגבור כוח אדם
bakarat_echut2020
maala2020
חלאס