קוד אתי ומדיניות האיכות קבוצת תיגבור

קבוצת “תיגבור” הינה חברה ציבורית, ארצית ובינלאומית המעניקה סל שירותים רחב ללקוחותיה בתחום ה  Delivery ובתחום שירותי הסיעוד ורווחה לקהילה. לקבוצה מס חברות :תיגבור מאגר כ”א מקצועי זמני בע”מ, רשף בטחון(1993) בע”מ, א.ב. עמית יעוץ וניהול פרויקטים בע”מ, רשף ניקיון בע”מ, עינת כח אדם לסיעוד בע”מ, מהלב – המרכז לאיכות חיים ונגישות בע”מ (להלן “הקבוצה”).

תיגבור הוקמה בשנת 1978 ונסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל מחודש יוני 2007. והיא אחת משלוש החברות הגדולות לשירותי כח אדם וסיעוד בישראל ובין החברות המובילות בישראל וזאת לפי דירוג חברת D&B. תיגבור מחויבת לאחריות חברתית ומדורגת משנת 2010 בדירוג מעלה וכיום הינה מדורגת בדירוג פלטינה. לקבוצה תקן ISO9001 ותו תקן לרשימת התיוג לדרישות אחריות חברתית משכ”ל 2018 .

 

החזון:

מובילים בפתרונות המשלבים שירותים בתחום ה- Delivery ובתחום מערך שירותים לקהילה (גיוס עובדים ומיקור חוץ, סיעוד ורווחה, שמירה ואבטחה, אחזקה ותחזוקה.) כל השירותים כוללים אינטגרציה בין תהליכים, ניהולם ומתן פתרונות טכנולוגיות שיביאו לתועלות עסקיות ללקוחות, ספקים, עובדים ובעלי מניות. תוך מתן תשואה בביצוע חסר פשרות, מקצועי, חדשני וממוקד ביעדים תוך נגישות וזמינות בפריסה ארצית. 

הייעוד:

להוביל, לצמוח, לשמור על רווחיות תוך חתירה תמידית למצוינות, המייצרת ערך מקצועי במענה משולב של פתרונות מורכבים וחדשניים הממוקדים בלקוח. סינרגיות בכל קבוצת תיגבור הכוללות פעילויות, שירותים וניהול פרויקטים שיביאו לגידול ולהרחבת יכולות הקבוצה לשביעות רצונם של מכלול השותפים ובעלי המניות. זאת באמצעות שילוב הון אנושי איכותי, בעל  ידע מקצועי, ובעזרת תשתיות מושקעות ומתקדמות, חדשנות בשיטות הניהול ואימוץ תהליכים טכנולוגים המתקדמים ביותר.

הערכים:

מובילות ומצוינות, ביצועית ומקצועית, יעילות, הוגנות, חדשנות קידמה ופתיחות, קשב ללקוח (אינטגרציית שירותים), סינרגיה ושיתופי פעולה, ערכי דרך של נאמנות, אמינות, שקיפות והנאה בעבודה, רגישות לכלל האוכלוסיות, אחריות חברתית ודוגמא אישית.

 

1. כללי: 

קבוצת תיגבור רואה חשיבות רבה בקיום ערכיה וחזונה בכל תחומי התנהלותה העסקיים. הקבוצה מתמודדת לא מעט עם סוגיות אתיות שונות הדורשות בחינה והכרעה, לשם כך פיתחנו את הקוד האתי שמטרתו לסייע בבחירה מושכלת של דרך הפעולה הראויה.

הקוד משקף את הרצון והמחויבות ליושרה, מצוינות, חדשנות, מקצועיות, שותפות ומתן שירות ללקוחות, מועמדים ועובדי הקבוצה אשר הינם הערכים שהקבוצה אימצה. הקוד האתי של קבוצת תיגבור מציג באמצעות עקרונות פשוטים ובהירים את הערכים שאנו נדרשים לפעול לפיהם ואת הסטנדרטים להתנהגותנו.

הקוד מסייע לנו להתמודד עם סוגיות אתיות וערכיות, אך אין בו כדי לתת מענה לכל סוגי המצבים.

הקוד הוא יותר מאוסף של כללים, יש לראות בו מדריך ומורה דרך שעוזר לנו לקבל החלטות מושכלות ונכונות בין הדילמות והבחירות שעומדות בפנינו.

אנו מתחייבים לתת לכל עובד/ת את הכלים לעמוד בהתחייבויות ומצפים מכל עובד/ת לקחת אחריות אישית לעמידה בקוד האתי ובמדיניות והנחיות החברה.

1.1 . הקוד בא  לתאר את ההתנהגות המצופה מהעובדים שלנו, לסייע להם בהתמודדות עם דילמות אתיות ועם יישום ערכי הליבה והעקרונות העסקיים שלנו. הקוד מתייחס לכל הדרגים בקבוצת תיגבור, דירקטורים, נושאי משרה בכירה, מנהלים ועובדים.

הממונה על אכיפת הקוד האתי בארגון הוא סמנכ”ל הכספים – תומר כהן.

1.2. מילוי הוראות דין – קוד אתי זה לא יכול לפרט את כל המצבים האפשריים במסגרת עבודתנו, העקרונות והכללים שנכתבו כאן הם לא המקור הבלעדי לכללי ההתנהגות בקבוצת תיגבור ובכלל, ישנם חוקים, תקנות ונהלי החברה. לפיכך בשמירה ובישום עקרונות הקוד האתי מתבקשת גם הפעלת שיקול דעת סביר וראוי, כיבוד וציות לחוקי המדינה ונהלי החברה!

1.3  על מנהלי/ות ועובדי/ות הקבוצה לכבד את הדין ולציית בצורה מלאה להוראותיו בכל מקום בו הם פועלים.

1.4 אחריות הנהלה – על הנהלת קבוצת תיגבור להוביל את החברה על פי הסטנדרטים הקבועים בקוד האתי ולשמש מודל ליושר אישי, להגינות אישית ומקצועית.

1.4.1 על המנהלים/ות לבחון ולעקוב האם קיימים סימנים המעידים על התנהגות לא אתית בקבוצה ולדווח לממונה .

1.4.2 על המנהלים/ות ליצור סביבת עבודה שבה העובדים/ות ירגישו חופשיים להביע דעתם ולדווח על מצבים של קונפליקטים או דילמות אתיות שאינן עולות בקנה אחד עם הקוד האתי.

 

2 . כללים להתנהלות עסקית-אתית מכבדת.

הקבוצה מנהלת עסקים בהגינות ובהתאם ללשון, לרוח החוק ולהסכמים הקיבוצים. מדיניותה של הקבוצה הינה להבטיח שכל פעולה אשר מבוצעת על ידה תעשה בצורה איכותית ואחידה, תוך כדי התאמה מלאה לדרישותיהם של לקוחותיה, ולדרישות החוק והתקנות ההסכמים הקיבוציים וכל דרישה רגולטורית החלה על כל הקבוצה.

2.1 . בינינו לבין עצמנו אנחנו פועלים מתוך כבוד הדדי לעצמנו ולחברינו לעבודה, פועלים בהגינות ויושר – תמיד. סביבת עבודה בטוחה ובריאה היא באחריות של כל אחת ואחד מאיתנו. התנהגות מעליבה, מטרידה או פוגעת במבט ,מילה או מגע, בין שתהא על רקע עדתי, מגזרי, מיני או אחר איננה דרכנו. אם נהיה עדים להתנהגות שכזו –נפעל למניעתה.

2.2 בהופעתנו לעבודה, נקפיד על קוד הלבוש שלנו, במטרה לקדם אווירה והתנהלות עסקית, מכובדת וייצוגית, המבטאת מצוינות בשרות, כמו גם מתחשבת במגוון הרחב  של עובדי החברה. (ראה – מסמך קוד לבוש מצורף ומתעדכן אחת לשנה).

2.3 נפעל למניעת הטרדה מינית ונאפשר דיווח ללא מורא לממונה על מניעת הטרדה מינית בחברה (ראה- דף הנחיות בנושא מניעת הטרדה מינית QA 1B).

2.4 תיגבור אוסרת התעמרות במסגרת העבודה: שהיא התייחסות מבזה או משפילה הכוללת צעקות, קללות, יצירת אווירת עבודה בפחד ובאיומים, האשמות שווא, או הפצת שמועות מזיקות, ופגיעה לא סבירה בפרטיות העובד/לקוח/ספק. או/ו פגיעה ביכולתו של בעלי העניין לבצע את תפקידם בין השאר באמצעות הצבת דרישות בלתי סבירות או בלתי ענייניות. או/ו הטלת משימות שמטרתן מילוי צרכיו האישיים של אחר ושאינן נוגעות לתפקידו.

2.5 במידע אישי הנוגע לקולגות שלנו, עובדינו, מנהלינו ולקוחותינו נעשה שימוש מקצועי – ענייני בלבד, תוך הקפדה על צנעת הפרט.

2.6 אנו מחויבים לשביעות הרצון של לקוחותינו ועובדינו ונפעל ליצירת חוויית שירות טובה ואיכותית יחסינו עם לקוחותינו מבוססים על כבוד, יושר, מקצועיות ואמון הדדי. טובת הלקוח והיענות מיידית לצרכיו עומדת במוקד הפעילות והעשייה העסקית שלנו.

2.6.1 קבוצת תגבור אינה מציעה או מקבלת שוחד או כל תמורה אחרת כדי ליצור יתרון עסקי בלתי ראוי, תשורות או מתנות משותפינו העסקיים, לא יתקבלו. כאשר אנו מעניקים תשורות או מתנות לשותפינו העסקיים, נעשה זאת בדרך גלויה. 

2.6.2 בקבוצת תגבור מקפידים על דיווחי אמת ושקיפות המידע ללקוחותיה לעובדיה ולספקיה בפרסומי וחוזי החברה.

2.6.3 עובדי/ות קבוצת תגבור פועלים בהתאם לאינטרסים של הקבוצה ונמנעים מניגוד אינטרסים. עובדי/ות הקבוצה מגנים על נכסיה ועל שמה הטוב של החברה .

2.7 . אנחנו והמתחרים -אנחנו מתחרים בעוצמה ובמרץ ומברכים על כך, אך תמיד בהגינות ובמטרה להעניק את המיטב ללקוחותינו, תוך שמירה על כללי תחרות הוגנים. קבוצת תגבור לא משתמשת באמצעים לא כשירים או לא חוקיים כדיי לקדם את מוצריה.

2.8 . אנחנו בקהילה ובסביבה- אנו אוהבים את הקהילה ואת הסביבה שבה אנו פועלים, ומחויבים להן. בריאות הקהילה, בטיחותה והסביבה בה אנו פועלים נמצאים תמיד בראש סדר העדיפויות שלנו ולכן אנו פועלים מעבר לנדרש בחוק. אנו מתחשבים בהשלכות החברתיות והסביבתיות. אנו רואים באיכות הסביבה ערך חברתי, ופועלים לשימורה וטיפוחה. במצבים בהם פגיעה באיכות הסביבה הינה בלתי נמנעת, נפעל למזעורה.

2.9 לכל עובד/ת זכות לדעה פוליטית, אולם, אין לקיים פעילות פוליטית בשעות העבודה ואין להשתמש בחברה ובמתקניה ככלי לקידום מטרות פוליטיות. החברה לא תקבל התנהגות או אמירה אשר עלולה לפגוע במדינה או בערכיה, בסדר החברתי, בכבוד האדם באשר הוא, בשלום הציבור, או בערכיה של הקבוצה גם ברשתות החברתיות.

 

3 . דיווח על התנהגות לא-אתית

3.1 קבוצת תיגבור מעודדת תרבות של דיאלוג והיוועצות עם עובדיה ומנהליה ומעודדת תקשורת דו כיוונית, במיוחד כשזה נוגע לאירועים אתיים.

3.1.1 במקרים שבהם אינך מרגיש/ה בנוח להיוועץ עם מנהלים ישירים או עמיתים, ניתן וראוי ליצור קשר באופן ישיר עם הממונה על יישום הקוד האתי בחברה : סמנכ”ל הכספים תומר כהן.

3.1.2 אם נקלעת למצב בו מתבצעת הפרה של הקוד האתי או הפרה של החוק, או שגילת הפרה שכזו, בזמן התרחשותה או לאחר התרחשותה – חובה עליך לדווח ! גם כאן, ניתן לפנות אל המנהלים הישירים או אל הממונה על יישום הקוד האתי .

3.1.3 בקשתך להיוועצות או לדיווח, אל הממונה על יישום הקוד האתי יכולה להיות טלפונית, בכתב או אחרת, ויכולה להיעשות גם באופן אנונימי. כל הפניות יטופלו באופן דיסקרטי, תוך שמירה על חשאיות וחיסיון בהיקף הרחב והמלא ביותר.

3.2 הימנעו מהתנהגות לא אתית לפני מעשה יש לשקול האם הדבר ראוי להיעשות , האם פעולתך עולה בקנה אחד עם הקוד שלנו , עשו את הדבר הראוי!

 

4. שמירה על סודיות

4.1 עובדי/ות הקבוצה יודעים כי קבוצת תיגבור הינה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב ופועלת בהתאם לחוקים ולנהלים החלים על חברות ציבוריות.

4.2 מאחר וקבוצת תיגבור הינה נסחרת ציבורית, חל איסור על עובדי הקבוצה לקנות ולמכור ניירות ערך שלה תוך כדי ניצול מידע פנים והעובד/ת מתחייב/ת לא למסור או להשתמש במידע פנים כלשהו. “מידע פנים” כולל, בין היתר, מידע על התפתחות בחברה, על שינוי במצבה, על התפתחות או שינוי צפויים, או מידע אחר על החברה ו/או על חברת בת, אשר אינו ידוע לציבור.

4.3  עובד/ת אשר מצוי בידו/ה מידע פנים, לא ימסור את מידע הפנים האמור לאדם אחר כלשהו.

4.4 העובד/ת מתחייב/ת לשמור סודיות האינפורמציה בכל ענייני הקבוצה, ו/או המעסיקים ו/או כלל עובדיה ולא יעבירם/תעבירם לכל גורם אחר.

4.5 העובד/ת מתחייב/ת לשמור על סודיות המידע בכל הקשור לקשישים / לזכאים הנמצאים     

בטיפול הסניף/החברה ולבני משפחותיהם, ולהימנע מכל  מעשה שעלול להוות פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות,  התשמ”א – 1981  .

 

5. מחויבות תאגידית 

5.1 קבוצת תיגבור מקפידה לשמור על כל דיני העבודה, חוקים, הוראות, תקנות וכו’ ומעבירה לכלל העובדים, מעת לעת, הוראות, הדרכות וחוזרים בנושאים אלה.

 5.2יחד עם זאת אנו רואים לנכון לפנות אישית, לכל אחד, בבקשה ובדרישה, להקפיד הקפדה יתרה על קיום ויישום כל הנהלים הרלבנטיים, בעיקר לאור הוראות תקן ISO9001, ותקן רשימת התיוג לדרישות אחריות חברתית משכ”ל 2018 המשקפים את מלוא הוראות החוקים והתקנות וכן, להודיע מיידית לממונה על כל הפרה של הוראות חוקי העבודה, בין אם לגביכם ובין אם לגבי עובדים הכפופים לכם.

5.3 מבלי לגרוע באילו מהנהלים/ חוקי העבודה, נדרשת הקפדה יתרה, במילוי טופס הודעה לעובד כדין, פיקוח מדוקדק על שעות העבודה והמנוחה וכן שימת לב לדינים המיוחדים בהעסקת בני נוער.

5.4 כל אחד ואחת מעובדי הקבוצה אחראי אישית לקיום ההוראות והנהלים, ככתבם וכלשונם ואין אנו  מתכוונים להתפשר על כל חריגה מהם. חובה עליכם לזכור שקבוצת תיגבור הינה קבוצה שהרגולטור מכיל אליה תקנות מעת לעת ועל כל אחד ברמה האישית חל אחריות תאגידית, ואחריות לקבוצה.

5.5 לקבוצה מחלקה המשפטית אשר, בין יתר תפקידיה, מתן כל הבהרה ו/או תשובה לכל שאלה בנושאי הדין.

5.6 לקבוצה מדיניות ונהלים כתובים לטיפול נכון והוגן בהעסקת ילדים ונוער בנוהל  העסקת בני נוער  QA-33 .

5.7 חברת תיגבור שמה את זכויות האדם של כלל מחזיקי העניין שלה, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה – בראש מעייניה. אין לעשות כל שימוש או תמיכה בעבודת כפייה או חובה; איסור על התעללות גופנית ונפשית בעובדים כדרך להשלטת משמעת ואיסור על השימוש בכל צורות העבודה בכפייה, כולל עבודה בכפייה של אסירים, עבודה בהתקשרות חוזית, עבודה לפדיון חובות או עבדות וסחר בבני אדם הקשורים להתעללויות מעין אלו תיגבור שומרת על זכוית אדם ראו נוהל.

5.8 תיגבור מתחייבת לספק סביבת עבודה בטוחה ובריאה ולנסות למנוע תאונות עבודה פוטנציאליות (נוהל בטיחות וגהות בעבודה (QA-31)

5.9 כיבוד זכויות העובד לחופש ההתאגדות, הזכות להקים ולהצטרף לאיגודים מקצועיים ומציאה קולקטיבית. 

5.10 איסור על אפליה והטרדה על בסיס מאפיינים המוגנים בחוק בכל היבטי ההעסקה, כולל הגיוס, ההעסקה, ההשמה, ההכשרה, התגמול, הטיפול והקידום של עובדים. לא אפליה על בסיס גזע, מוצא לאומי או חברתי, לידה, דת, נכות, מין, נטייה מינית, חברות באיגוד, דעות פוליטיות גיל ועוד.  

5.11 אפס סובלנות של ענישה גופנית, התעללות נפשית או פיזית של אדם.

5.12 תגמול עובדים ביחס לתחום ו/או לשוק העבודה, תוך עמידה מלאה בדרישות חוקי השכר. השכר וההטבות משולמים בזמן ובאופן ברור לעובדים.

5.13 החברה מחויבת למדיניות של אחריות חברתית, החברה מינתה נציג הנהלה ונציג שלא מההנהלה לסקירה תקופתית, למניעת סיכונים בתחום ולמעקב אחר מחויבות הספקים העובדים ולקוחות החברה.

5.14 מעודדים גיוון תעסוקתי – אנו מאמינים כי הרקעים והתרבויות השונים מהם אנחנו מגיעים, מעשירים את סביבת העבודה. לפיכך אנו מתחייבים לגייס, להעסיק ולקדם עובדים על סמך כישוריהם ויכולתם למלא את תפקידם על הצד הטוב ביותר, ללא אפליה מכל סוג שהוא. יתר על כן, אנו נפעל לגייס מתוך אוכלוסיות מגוונות במטרה להעשיר את הגיוון ואת השונות האנושית הקיימים בקבוצה.

 

6. מתנהלים באופן נאות ברשתות החברתיות

הרשתות החברתיות מציבות אתגרים רבים ומצריכות ניהול סיכונים מותאם לצד ניהול הזדמנויות ליצירת קשרים וקידום הקבוצה. אנו מנהלים את הסיכונים הטמונים בערוצים דיגיטליים אלו באמצעות מדיניות ברורה, אליה מחויבים כלל העובדים שלנו תוך הקפדה ואחריות אישית על שקיפות, הקפדה על כללי הגנת הפרטיות, שמירה על גבולות ושיח מכבד והימנעות מסיכון מידע רגיש.